คุณมีสินค้าในตะกร้า 0 รายการ

ล็อคแบบให้มีเสียงเตือนภัย (ไซเรน)

วิธีการใช้งาน

  • เสียบกุญแจ บิดกุญแจในทิศทางตามเข็มนาฬิกาแล้วถอดสายยูออก
  • ใส่สายยูเข้ากับแม่กุญแจโดยให้ด้านที่มีเซาะร่องอยู่ด้านเดียวกับด้านที่เสียบลูกกุญแจ
  • ตัวล็อคจะมี “เสียงเตือน” หลังจากนั้นให้ถอดกุญแจออกระบบสัญญาณเตือนจะทำงานหลังจากนั้น 15 วินาที
  • เมื่อตัวล็อคถูกกระเทือนสองครั้งภายใน 5 วินาที จะมีเสียงสัญญาณเตือนดังขึ้นหลังสัญญาณเตือนดังขึ้น ท่านมีเวลา 5 วินาที ในการไขกุญแจ โดยที่สัญญาณเตือนจะไม่ ทำงาน
  • เสียงสัญญาณเตือนจะดังเป็นระยะๆทุก 10 วินาที สัญญาณเตือนจะยังคงดังต่อไป หากมีการสั่นสะเทือนที่กุญแจอย่าง ต่อเนื่อง
  • เมื่อสัญญาณเตือนหยุดการเตือนแล้ว ระบบจะรีเซ็ตหลังจากนั้น 35 วินาที