คุณมีสินค้าในตะกร้า 0 รายการ

ล็อคแบบธรรมดา (ไม่มีเสียงไซเรน)

วิธีการใช้งาน

  • หากไม่ต้องการให้มีเสียงไซเรน
  • ในกรณีใช้กุญแจเป็นกุญแจธรรมดาเพียงอย่างเดียว
  • ให้ใส่สายยู (ก้าน) ด้านที่มีร่องหันออกจากช่องที่เสียบลูกกุญแจ